Sientje Thuiszorg Aanvragen

U kunt ons bellen voor een afspraak, wij komen dan bij u thuis voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek bespreken we uw hulpvraag.

We overleggen hoeveel uur hulp per week noodzakelijk is, wij kunnen maximaal 2,5 uur per week indiceren.

Naar aanleiding van het gesprek zullen wij de aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen bij de gemeente.

Als de toestemming van de gemeente binnen is, wordt er contact met u opgenomen en starten we zo snel mogelijk.

Voorwaarden Huishoudelijke Hulp

Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen gebruik maken van Huishoudelijke Hulp.

U hoeft niet zorgbehoevend te zijn om gebruik te kunnen maken van schoonmaakhulp.

Wel betaalt u dan een ander tarief.

Hoeveel u moet betalen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Hoeveel schoonmaakhulp kunt u inkopen?

Schoonmaakhulp tegen de kostprijs kunt u onbeperkt inkopen.

Schoonmaakhulp met korting kunt u inkopen voor maximaal 130 uur per jaar.

Dat is gemiddeld 2,5 uur per week. Als u meer dan 2,5 uur huishoudelijke hulp per week nodig heeft, kunt u geen gebruik maken van de Algemene Voorziening, maar zal via een WMO consulent van de gemeente een Maatwerk Voorziening moeten worden vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor de korting op Schoonmaakhulp moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Doetinchem;
  • U voert een zelfstandig huishouden;
  • U kunt niet op eigen kracht of met hulp van uw sociale netwerk uw huishoudelijke taken uitvoeren;
  • U, uw partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Daarnaast moet u aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U maakt al gebruik van één van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis-schoon huis, woningaanpassing;
  • U hebt een mantelzorger, of u bent zelf mantelzorger, VIT geregistreerd;
  • U hebt tijdelijk hulp nodig omdat u of uw partner uit een ziekenhuisopname komt;
  • U bent ouder dan 80 jaar.

Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met onze organisatie of met het Buurtplein.

CONTACT

Voor al uw vragen aan Sientje