Thuiszorghulp aanvragen

‘’Ik heb nog nooit zulke lieve en fijne mensen gehad die mij kwamen helpen’’


Huishoudelijke
activiteiten

De reguliere huishoudelijke activiteiten (Algemene Voorziening) 2,5 uur per week of minder, worden door onze huishoudelijke medewerkers verzorgd. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp plus met coaching en combinatie ondersteuning. Deze indicaties worden door de WMO-consulenten van Buurtplein afgegeven.

Sientje werkt volgens de normen van de gemeente. Hieronder vindt je een overzicht van de taken die wel en niet binnen de kaders van de huishoudelijke hulp vallen.

De cliënten worden ondersteund met

 • Kamers die in gebruik zijn
 • Woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, gang, trap
 • Stofzuigen, ramen lappen binnen, sanitair en keuken schoonmaken en bed verschonen
 • Eventueel in overleg met kantoor was verzorging

De cliënten worden niet ondersteund met

 • Huisdieren verzorgen
 • Tuin en buiten werkzaamheden
 • Ruimtes die niet binnen de norm vallen zoals de schuur, zolder en kamers die niet in gebruik zijn
 • Boodschappen (tenzij dit geïndiceerd is door de gemeente)
 • Extreem zware werkzaamheden zoals meubels boenen, grote schoonmaak, matras schoonmaken, apparaten/kasten verplaatsen etc
parallax background

Maatwerk coaching en combinatie ondersteuning

Sientje heeft als specialistisch team: huishoudelijke hulp plus. 
Zij leveren maatwerk, waarbij gedacht moet worden aan hulp aan mensen met dementie, psychische problemen, autisme, verzamelwoede, vervuiling. 
De WMO consulent en/of buurtcoach geeft de indicatie af. Dit kan in de vorm van huishoudelijke hulp met coaching; hoe kan men een huishouden op een goede en efficiënte manier runnen.

Een ander product is combinatie ondersteuning, waarbij de cliënten worden geholpen om hun huishouden gezamenlijk op orde te krijgen en te houden en aanvullende lichte begeleiding te geven, zoals post sorteren, gezamenlijk afspraken maken, boodschappen doen enz.

Dit team heeft veelal een achtergrond in de ambulante begeleiding of een andere specialisatie.

Sientje werkt hierin nauw samen met Buurtplein.

Criteria aanvraag huishoudelijke hulp

Om in aanmerking te komen voor de korting op schoonmaakhulp behoor je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. 
 • Je voert een zelfstandig huishouden.
 • Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke taken uitvoeren.
 • Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De ingezetene en diens thuiswonende partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor beschermd wonen.

Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis - schoon huis, woningaanpassing. 
 • Je ontvangt structureel persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Je hebt tijdelijk hulp nodig omdat jij of je partner uit een ziekenhuisopname komt. 
 • Je bent 80 jaar of ouder.