Wie is Sientje Thuiszorg

Sientje Thuiszorg B.V. is een thuiszorgorganisatie uit Doetinchem.

Wij bestaan sinds 2010, en vanaf 2015 zijn wij aanbieder van de gemeente Doetinchem.

Sientje heeft korte lijnen, werkt met passie en heeft begrip voor uw situatie.
Wij streven naar een fijne en doelgerichte samenwerking met de cliënt, met
zijn/haar directe omgeving en met de zorgprofessionals.

Bestuur

De organisatie wordt bestuurd door de directie in de vorm van Raad van Bestuur.
Er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de Raad van Bestuur en directie.

Missie

Vanuit hoofd, hart en handen zorgen voor onze cliënten

Wij bieden onze cliënt ondersteuning bij de invulling van de hulpvraag, zodat onze cliënt

  • In staat blijft zijn/haar eigen dagelijkse bezigheden te doen;
  • Zich veilig en prettig voelt in zijn/haar vertrouwde omgeving;
  • Met een beetje hulp van ons, van de mantelzorgers en/of familie en andere zorgprofessionals in hun eigen huiselijke omgeving kan blijven wonen;
  • Actief betrokken blijft bij het sociale leven;
  • De mogelijkheid krijgt om deel te blijven nemen aan activiteiten in de omgeving.

Visie

Wij ondersteunen, adviseren, stimuleren, en begeleiden de client bij het realiseren van de hulpvraag.
Samen met de cliënt en haar/zijn omgeving, stellen wij een werkplan op.
Een plan waarbij de cliënt, binnen haar/zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, de dingen kan blijven doen of gaan doen die zij/hij zelf belangrijk en zinvol vindt.
Het zelfsturend vermogen en de kracht van de cliënt staan altijd voorop.
Wij houden rekening met de persoonlijke levenssfeer, levensbeschouwelijke- en culturele achtergrond, de gewoontes en gebruiken in het huishouden van de cliënt.

Wat doet Sientje Thuiszorg nog meer

Daarnaast is de zorg uiteraard geschikt voor het beoogde doel, professioneel doeltreffend en passend binnen de indicatiestelling.
De meeste cliënten die zorg nodig hebben, kunnen voor hulp een beroep doen op een of meerdere familieleden en/of mantelzorgers in hun naaste omgeving.
Deze mensen vervullen een belangrijke rol in het leven van cliënten en kennen de wensen en behoeften van de cliënt.
Familie en/of mantelzorgers zien wij als partner in de hulpverlening, medezorgverleners en experts.
Tijdens de uitvoering van de hulp hebben de medewerkers veel contact met hen.

Wat kun je verwachten

De cliënt mag rekenen op een individuele en passende invulling van de zorg (maatwerk) en een adequate uitvoering hiervan.
Onze visie is dat medewerkers de cliënten met liefdevolle en warme aandacht benaderen en bereid zijn net iets meer te doen dan van hen verwacht wordt.
Dat maakt dat zowel de organisatie als de medewerker flexibel kunnen en willen inspelen op de hulpvraag van onze cliënten.
Deze visie vraagt om warme zorg die gericht is op persoonlijke aandacht, vertrouwen, structuur en veiligheid.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een organisatie.

Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar een organisatie voor staat.
Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe de dingen gedaan worden.
Aan de hand van kernwaarden neem je makkelijker strategische beslissingen.
Ze zijn ook een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.
Het benoemen van de kernwaarden draagt bij aan de bewustwording en het onderscheidend vermogen van een organisatie.

Onze kernwaarden zijn

1. persoonlijke aandacht (mensgerichte aandacht)
2. vertrouwen
3. structuur
4. veiligheid

Deze kernwaarden vormen de basis voor hoe wij verantwoorde zorg leveren en willen samenwerken en daarmee de kwaliteit van leven van de cliënt, de kwaliteit van de zorgprofessional en de kwaliteit van de zorgorganisatie verbeteren.

Kernkwaliteiten

Onze visie is dat medewerkers de cliënten met liefdevolle en warme aandacht benaderen en bereid zijn net iets meer te doen dan van hen verwacht wordt.
Dat maakt dat zowel de organisatie als de medewerker flexibel kunnen en willen inspelen op de hulpvraag van onze cliënten.
Dit vraagt bepaalde basiskwaliteiten van onze medewerkers.

Kwaliteiten die ons DNA en imago versterkt.

De kernkwaliteiten waar wij ons personeel op selecteren zijn:

  • liefdevolle persoonlijke aandacht
  • respect
  • gelijkwaardigheid op basis van diversiteit
  • inlevingsvermogen
  • verantwoordelijkheid (signaleren)
Sientje Thuiszorg

CONTACT

Voor al uw vragen aan Sientje