Huishoudelijke Hulp aanvragen

‘’Ik heb nog nooit zulke lieve en fijne mensen gehad die mij kwamen helpen’’


Huishoudelijke
activiteiten

De reguliere huishoudelijke activiteiten (Algemene Voorziening) 2,5 uur per week of minder, worden door onze huishoudelijke medewerkers verzorgd. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp plus met coaching en combinatie ondersteuning. Deze indicaties worden door de WMO-consulenten van Buurtplein afgegeven.

Sientje werkt volgens de normen van de gemeente. Hieronder vindt je een overzicht van de taken die wel en niet binnen de kaders van de huishoudelijke hulp vallen.

De cliënten worden ondersteund met

 • Woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, gang, trap en kamers die in gebruik zijn
 • Stofzuigen, afstoffen, ramen lappen binnen, schoonmaken van sanitair en keuken, bed verschonen
 • Eventueel in overleg met kantoor was verzorging

De cliënten worden niet ondersteund met

 • Huisdieren verzorgen
 • Werkzaamheden in de tuin en buiten
 • Ruimtes die buiten de kaders vallen zoals de schuur, zolder en kamers die niet in gebruik zijn
 • Boodschappen (tenzij dit geïndiceerd is door de gemeente)
 • Extreem zware werkzaamheden zoals meubels boenen, grote schoonmaak, matras omdraaien, apparaten/kasten verplaatsen etc.
parallax background

Maatwerk coaching en combinatie ondersteuning

Naast de reguliere huishoudelijke hulp heeft Sientje een Huishoudelijke Hulp Plus team voor cliënten die extra aandacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld cliënten met dementie, psychische problemen, autisme, verzamelwoede, vervuiling. 
De WMO consulent en/of buurtcoach geeft de indicatie af. Dit kan een indicatie zijn voor huishoudelijke hulp met coaching, de cliënt wordt dan gecoacht in het huishouden om een gestructureerd en hygiënisch schoon huishouden te realiseren.
Een ander product is combinatie ondersteuning, waarbij de cliënten worden geholpen om hun huishouden gezamenlijk op orde te krijgen en te houden. Binnen deze indicatie is er ook ruimte voor aanvullende lichte begeleiding, zoals post sorteren, gezamenlijk afspraken maken, boodschappen doen etc.

Via het Buurtplein kunnen bovenstaande indicaties worden aangevraagd en afgegeven.

Criteria aanvraag huishoudelijke hulp

Om in aanmerking te komen voor de korting op schoonmaakhulp behoor je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. 
 • Je voert een zelfstandig huishouden.
 • Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke taken uitvoeren.
 • Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De ingezetene en diens thuiswonende partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor beschermd wonen.

Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis - schoon huis, woningaanpassing.
 • Je ontvangt structureel persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Je hebt tijdelijk hulp nodig omdat jij of je partner uit een ziekenhuisopname komt.
 • Je bent 80 jaar of ouder.

Contact opnemen met Sientje